เครื่องบรรจุแคปซูลน้ำมันอัตโนมัติ
Pre-Order
โปรดสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับบรรจุของเหลวลงในแคปซูลแบบอัตโนมัติ เช่น แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

แคปซูลน้ำมันกัญชา หรืออาหารเสริมที่สกัดในรูปแบบของเหลว (ใช้ Peristaltic pump ในการจ่ายของเหลว)