เครื่องอัดเม็ดยาแบบสากเดี่ยว (Single Punch Tablet Press Machine)
สินค้ายอดนิยม
โปรดสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

Single Punch Tablet Press Machine ร่น ST60-A

เป็นเครื่องอัดขึ้นรูปเม็ดแบบสากเดี่ยว ชนิดมอเตอร์ขับตรงไม่ใช้สายพาน  เครื่องเดินนุ่มกว่าแบบใช้สายพาน ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์  อัดเม็ดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดไม่เกิน 25 มิลลิเมตร ความหนาสูงสุด 8 มิลลิเมตร แรงอัดสูงสุด 60 กิโลนิตัน สามารถใช้ทำผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดได้ กำลังการผลิต 40 เม็ด/นาที โดยประมาณ

 

*รุ่น ST60-A ออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถปรับแรงอัดได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือ