เครื่องอัดเม็ดยาแบบสากเดี่ยว (Single Punch Tablet Press Machine)
สินค้ายอดนิยม
โปรดสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

Single Punch Tablet Press Machine รุ่น ST30-A

เป็นเครื่องอัดขึ้นรูปเม็ดแบบสากเดี่ยว ชนิดมอเตอร์ขับตรงไม่ใช้สายพาน 

เครื่องเดินนุ่มกว่าแบบใช้สายพาน ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ 

อัดเม็ดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดไม่เกิน 15 มิลลิเมตร

ความหนาสูงสุด 6 มิลลิเมตร แรงอัดสูงสุด 30 กิโลนิตัน 

กำลังการผลิต 70 เม็ด/นาที โดยประมาณ