เครื่องอัดแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ
สินค้าแนะนำ
โปรดสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

ควบคุมการทำงานโดย PLC และสั่งการผ่านหน้าจอระบบสัมผัส 

ในส่วนของชุด Lock แคปซูลเป็นแบบแนวนอน โดยชุด Lock แคปซูล

จะทำการ Lock แคปซูลและปล่อยแคปซูลเองโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้งาน

สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น