เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย
โปรดสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย

 

เป็นเครื่องที่ใช้ในการกลั่นน้ำมันหอมระเหยนี้ใช้กลั่นเพื่อสกัดแยกเอาน้ำมันชนิดน้ำมันหอมระเหย (Volatile oil) จากส่วนที่มีน้ำมันหอมระเหยสะสมอยู่ของพืช เช่น ใบ ราก ดอก หรือ เนื้อไม้ ออกแบบให้เป็นถังกลั่นชนิดเบ็ดเสร็จถังเดียวขนาดเล็กโดยใช้ระบบการกลั่นด้วยน้ำ (Hydro distillation) มีระบบควบคุมอุณหภูมิ และความดัน โดยมีส่วนที่ทำการควบแน่น (Condenser) แยกต่างหาก สามารถประกอบ หรือถอดชิ้นส่วนออกได้ง่าย และขนย้ายได้สะดวก  

 

ผลิตตามขนาดที่ต้องการ