เครื่องอัดเม็ดยาแบบสากเดี่ยว(Single Punch Tablet Press Machine)
Pre-Order สินค้ายอดนิยม
โปรดสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เครื่องอัดเม็ดยาแบบสากเดี่ยว(Single Punch Tablet Press Machine)

  เหมาะกับการทำผลิตภัณฑ์แบบเม็ด เช่น ยาเม็ด นมเม็ด อาหารสัตว์ ฯลฯ สามารถใช้ได้ทั้งในระดับ Lab scale 

และ Production scale สามารถผลิตเม็ดที่ขนาดใหญ่สุด 25 มิลลิเมตร หนาสุด 7 มิลลิเมตร กำลังการผลิตสูงสุด

5,000 เม็ด/ชั่วโมง ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 หรือ 380 โวลท์